Fossen i grenseland/Borderland waterfall

Musikk og videoprosjektet er en kunstnerisk stemme om et politisk tema som er lite belyst i Norge; I  bynære strøk er våre vassdrag forurenset.  Vi kan ikke ta oss en tur i nær-marka og drikke vann fra bekken.

I det offentlige vassdrags organet PURAs dokumenter står det at det er et mål at vassdrag i det aktuelle prosjektområdet: «Bunnefjorden, Årungen og Gjæresjøvassdraget skal ha en god økologisk og kjemisk vannkvalitet innen 2021», altså innen 4 år ! Det er et høyt ambisjonsnivå når vi ser av private og kommunale vannprøver at det står riktig dårlig til, med høye verdier av kimtall, og ecoli. Vannet går rett ut i fjorden.

Våre vassdrag er forurenset.

Det som startet med en fasinasjon av nabolags- naturen ble etterhvert en varslingssak overfor de berørte kommunene i forhold til sterk grad av forurensing av elva. Elva heter Hasla og er en grenseelv mellom to kommuner – Nesodden og Frogn.

Fossekall Jostein Hellevik 1.jpg
Fossekallen lever i området;  norges nasjonalfugl og på rødlista for truede fuglearter. Foto: Jostein Hellevik

Problemstillingen er universell.

Målet med prosjektet er å mobilisere alle krefter i lokalmiljøet for å gjøre vassdraget rent! Å motivere  og inspirere til en bevisstgjøring av samspillet mellom mennesket og natur, å motivere til handling for hver enkelt, på kommunalt og statlig nivå for å ta vare på den umistelige naturen.  Hva kan folk flest gjøre når man oppdager en miljøbombe i sitt nærområde? Finnes det en handlingsvei fra oppdagelse, til kontakt med forskere og kommunens administrasjon – som igjen kan føre til konkret handling?

stillfoto scene prøvetaking fra fossen i grenseland liten
Privat vannprøve ble fulgt opp av kommunale prøvetakinger, Disse viste enda verre resultat.
Fossenpresentasjon Deichmanske Klimafestivalen 2018
Presentasjon av filmen på CAN´s arrangement på Deichmanske hovedbibliotek 20.1. Klimafestivalen 2018

Neste visning er under konferansen Broen til framtiden 9.3.18

Broen til framtiden 2018

Festpremiere 18. november 2017 på Galleri Vanntårnet, Nesodden  

kl 17.00 – 20.00 

Link til Fossen i grenseland på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=az5AiFI8hFA&t=3s

Video – 13.min.

Medvirkende:  Liv-K. Nome, Thora Solveig Bergsteinsdottir

Mix: Liv-K. Nome/Sigmund Espedal

Foto/video av Fossen: Liv-K. Nome

Dyrefoto: Tom Dyring

Foto av Fossekallen: Jostein Hellevik

Foto dans på Island: Martin Cox

Tekster: Liv-K. Nome, David Abram, Yoko Ono

Musikk: Liv-K. Nome, Tor-E. Braaten, Marius Kolbenstvedt

Mastering: Audun Strype – Strype Audio

Klipp: Ten Thousand Images-Maria Nordø Jørstad, Mette Cheng Munthe Kaas

Scenografi for konsert versjon- 30 min.

Medvirkende i Live-performance: Liv-K. Nome

Støttet av Fritt ord, Nesodden og Frogn Kommune, Nesodden Folkeopplysningsråd  og Nesodden kirke med lån av kirkerommet til innspilling av all lyden.

Takk spesielt til Ellen-Johanne Nome, Ilya T. Nome Barlow, Sonya Lii Nome Barlow for uendelig støtte i livet. Takk til overnevnte bidragsytere til filmen – så mye godt arbeid gjort og gitt på dugnad for saken – jeg bøyer meg i støvet!  På tampen; takk til Susanna Calvert for tips til klipp av siste danse-scene.

copyright tegnGranborg Produksjoner 2017      kontakt: Livknome@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s