“SACRED” multimedia forestilling

 

Sacred; Try to remember the smell of old forest and the drink of clean water

Sacred frame 1 desert 1 kopi
Desert frame from videoscenography

28.02.18.

Happy to announce that we have received funding from Norwegian Office of Culture. This gives us the possibility to do more shows during 2018 .

Galleri Vanntårnet 18.11.17Galleri Vanntårnet, Nesodden Kunstforening 18.nov. 2017

Island 2. sept. 2017

«Liv and Solla participated in our annual A! Performance festival in Akureyri. They performed a piece they called SACRED; Try to remember the smell of old forest and the drink of clean water. Their performance was full of focus towards nature, it was inspiring and full of hope. They did the performance in total harmony and people left with warmth in their heart.»

Gudrun Thors   

Project manager of A! performance festival 2017. Akureyri Iceland

SACRED; Try to remember the smell of old forest and the drink of clean water

Co-Lab Thora Solveig Bergsteinsdottir (Is) og Liv-K. Nome(No)

Solla og Liv Performance A! 2.sept. 2017 Akureyri“Lille måltrost lille måltrost hvorfor er du så glad? Lille måltrost lille måltrost hvorfor er du så glad? Jo, fordi jeg har rede som ingen kan ta, langt inni skogen den grønne.”

Sacred er en tverkunstnerisk multimedia-produksjon for galleri og scene som omhandler miljø-utfordringene i verden. Den dypøkologiske retningen innen filosofien foreslår at hvert enkelt menneske tar innover seg muligheten til å støtte en positiv, kollektiv prosess for å vekke interessen og engasjementet naturen. Et engasjement som kan føre til en dyp forbindelse med naturen, som dermed kan føre til handlinger fram mot et bedre miljø for alle levende vesener.       

Solla ved Elva 1 liten     Liv ved elva liten

“I wish I could send this clean water into the depth of the distant deserts”

Denne ideen, inspirasjon fra ritualer, østens meditative martial arts samt urfolkes spirituelle måter å forholde seg til naturen på er bakgrunnen og tankegodset for vårt felles prosjekt. Vi ønsker å reise med dette prosjektet og utvide det med nye steds spesifikke påvirkninger.

Samarbeidet vårt springer ut fra prosjektet og kortfilmen  Fossen i grenseland der jeg siden 2014 har jeg arbeidet med en kunstnerisk og sanselig vinkling med bruk av poetiske tekster, musikk og bilder av min lokale elv, for å vekke det generelle engasjementet for forurensede elver og bekker. Jeg viser også til sammenhengen i de forskjellige naturmiljøene, f.eks  det at elva reiser gjennom skogen og tar med seg næring herfra og ut til havet.

I det offentlige vassdrags organet PURAs dokumenter står det at det er et mål at vassdrag i det aktuelle prosjektområdet: «Bunnefjorden, Årungen og Gjæresjøvassdraget skal ha en god økologisk og kjemisk vannkvalitet innen 2021», altså innen 4 år !

stillfoto scene prøvetaking fra fossen i grenseland liten Det er et høyt ambisjonsnivå når vi ser av private og kommunale vannprøver at det står riktig dårlig til, med høye verdier av kimtall, og ecoli. Vannet går rett ut i fjorden.

Problemstillingen er universell. Her kommer den tematiske koblingen til Islands sårbare natur og landets økologiske kollaps da uvitenhet rundt hvordan jordsmonn fungerer annerledes der enn i Norge, førte til at all skogen på Island for alltid ble borte da øya ble bebodd fra slutten av 800 tallet f.kr. Jmf. Jared Diamonds bok Kollaps fra 2005. Dagsaktuelt på Island er den store flommen av turister som i tusentall besøker de mest berømte stedene i naturen der, som f.eks Godafoss, Gullfoss og Myvatn. Det islandske samfunnet har en stor utfordring med å sørge for at naturen ved berømte plasser holdes vedlike og ikke rett og slett blir tråkket ned. Det er et sårbart tema siden turismen på Island bidrar til en vanskelig nasjonal økonomi. Det er likevel viktig å tørre å peke på problemstillingene rundt natur-bruk kontra turisme.

Thora og Liv fra Martin Cox

Bakgrunn for samarbeidet: Siden februar 2016 har jeg samarbeidet med den islandske visuelle performance kunstneren Thora Solveig Bergsteinsdottir . Behovet for å arbeide også med rent vann og et mer universelt fokus rundt generell utrygghet for verden, ble påtrengende etter års arbeid som varsler i det forurensede vannet i Fossen i grenseland prosjektet, og resultatet har blitt til en 45 minutter lang forestilling som vi viste første gang ,med elementer fra kortfilmen, 2. sept. 2017 under A! Performance festival, invitert av Akureyri museum nord på Island.  Forestillingen er på norsk, engelsk og islandsk. Lokalitetene vi har vært å filmet er på Solbukta i Nordre Frogn, Setesdalsheiene i Aust-Agder og høylandet på Island.

Stupa liten«… and when I walk up the mountain; I feel it speaks to me, propelling my heartbeat as if I´m in love»

Målet er å mobilisere alle krefter i lokalmiljøet for å gjøre vassdragene rene og å ta vare på naturen som helhet.  Vi søker å motivere og inspirere til en bevisstgjøring av samspillet mellom mennesket og natur, å motivere til handling for hver enkelt, på kommunalt og statlig nivå for å ta vare på den umistelige naturen. Hva kan folk flest gjøre når man oppdager en miljøbombe i sitt nærområde? Finnes det en handlingsvei fra oppdagelse, til kontakt med forskere og kommunens administrasjon – som igjen kan føre til konkret handling?

Stor takk for uvurderlig støtte og arbeidstimer fra venner, familie og kollegaer.

Medvirkende:            

liv og solla sommer 2017

Liv-K. og Thora Solveig sommer Island 2017            

Reint vann 2 2017

Takk til Ellen-Johanne Nome, Ilya og Sonya Nome Barlow, for filming av

hender i det reine vannet på fjellet vårt i Setesdal.     

 

 

Line 2017

Line Pedersen med støtte til bildesortering og redigering av Reint vann

Sig og Audun 2017

Hos Audun Strype med Sigmund Espedal for mastering av lyden til videoscenografien

 Mari Haugerud filming lukten av gammel skog 2017

Mari Haugerud, filming og redigering av video-scenografien lukten av gammelskog

Foreberedelse opptak til Lukten av gammelskog

Forberedelse til opptak i skogen 9. juni. Lukten av gammel skog; medvirkende: Mari Haugerud, Ingeborg Eliassen, Jean Sylvia  Winther, Nina Ossavy, Maria Harries, Tone Lileng, Line Pedersen                                            

fossen på island liten

Takk til Sigridur Ketilsdottir for å vise oss en av  opptaksplassene for  rent vann på Island.       

Lill

Lill Isaksen, Keramiker og instrumentmaker av bl.a det blå egget og fuglefløyta

martin cox fotograf for performance i vaglaskogir.jpg

Martin Cox, fotograf under performance i Vaglaskogur , Island Jan. 2016

Thora Solveig takker spesielt Logi Erwinson & Ylva Erwinsdottir, Erwin van der Werve, Lene Zachariassen og Bergsteinn Gislason.

Neste visning av SACRED; blir på Galleri Vanntårnet lørdag 18. november.Nesodden Kunstforenings lokaler.  Norge.

One thought on ““SACRED” multimedia forestilling”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s