Vi eier skogene

CAN_postkort_SKOG_Web

«Vi eier skogene» inngår i CANs utstillings serie «Kollaps og nye fortellinger» på  i gamle reklamemontere på Tøyen T-bane stasjon. Utstillingen varer til 12.september. Vi viser tre diorama i storformat (170×340 cm) med utgangspunkt i skogsfelt på Nesodden og Nordre Frogn.

Vi håper å sette fokuset på skog, menneskets samspill med naturen, på bærekraftig skogsbruk og hvordan vi kan bevare vårt arts-mangfold. Vi ønsker å bidra til å forhindre ytterligere nedsalg av statens skog. Allerede er 85% av norsk skogareal på private hender. Hvorfor skal vi selge unna de stusle 15% vi har igjen? Vi, som har penger på bok.

Liv-K. Nome har med kamera og lydutstyr fulgt Haslabekken på Nesodden og fossen her spesielt,siden januar 2014. «Vi eier skogene» inngår som del 1 av hennes pågående verk med årstidsfilm og konsert som heter «Fossen i grenseland».

Denne fossen og bekken er vernet. For rundt 10 år siden gikk beboerne langs Hasla sammen om å verne den. De fikk bl.a ornitologene interessert. De utarbeidet en flott rapport fra 2006 om fuglelivet. Deriblandt bor norges nasjonalfugl, fossekallen her. Den er rødlistet. Takket være engasjerte mennesker i nærmiljøet er denne perlen av biologisk mangfold bevart.

Nå lever bekken og fossen sitt eget liv, med minimal innblanding fra mennesker. Vi er likevel invitert til å nyte og sanse den, være der sammen med fuglene, sammen med trærne og mosen. Høre den store lyden av vannet som farer uendelig foranderlig forbi.

Med oss i utstillingen og til CANs spalte i avisen Ny Tid, har naturfilosofen Per Ingvar Haukeland bidratt med en vakker, nyskrevet tekst som heter «Livstreet som forsvant» og forskeren Gunnhild Søgaard fra NIBIO har bidratt med fakta om den norske skogen og henvisning til aktuelle ferske forskningsrapporter. Tittelen, «Vi eier skogene» er hentet fra diktet med samme navn av skogspoeten Hans Børli. Hans skildringer fra skogen og skogsarbeidet er inspirerende lesning. Det samme med den flotte boken til Trond Øigarden om «Fossekallen- norges nasjonalfugl».

Den 2. september kl 18.00, på Rom for kunst og arktitektur i maridalsveien 3, inviterer CAN til dybdesamtale om skog der bl.a forsker Gunnhild Søgaard holder innledning.

åpning skog pr bilde
Fossen i grenseland # 1
fotografi, objekter, grafisk (2015) Foto: 2014 Canon EOS M 18-55mm.170×342 cm.pvc- banner,
Objekter fra aktuelt område: Mose, grevlingskalle, elgskalle, nyklekkede eggeskall, fjær og bein. Grafisk utformet fossekall i storformat- utskåret i kartong på pinne.

Hogstfelt
fotografi, objekter (2015) Foto: 2014 CanonEOS M 18-55 mm. 170×342 cm .pvc-banner ,
Objekter fra aktuelt område: Furugrein, ødelagt rede, fjær. Grafisk poster med fakta om skogen på pinne.

Rapporter fra skogen
Kollasj; forskningsrapporter, svarte felt, objekter (2015) 170×342 cm pvc-banner. Grafisk sammensatt aktuelle forskningsrapporter med grafisk utformede svarte trestammer, Objekter: småstein fra aktuelt område, fjær, reparet globus på sokkel.

Liv-K. Nome står bak idé, foto og objekter. Hun er musiker, sanger og kunstaktivist med bakgrunn bl.a. fra Naturvernforbundet Oslo/Akershus og VARDE. Selvstendig næringsdrivende med Granborg Produksjoner. http://www.livnome.wordpress.com

Elin T. Sørensen står for grafisk formgivning. Hun er landskapsarktitekt og billedkunstner aktuell med utstilling om tema marin forøpling til Sørlandsutstillingn 2015 og stenersenmuseet 2014.

Utstillingen er støttet av Fritt ord, Nesodden Folkeopplysningsråd og Frogn kommune.

Kilder: Tomter et al (Red.) Bærekraftig skogbruk i Norge ( Skog og landskap 2014). Søgaard et al. En vurdering av utvalgte skogtiltak på veien mot lavutslippssamfunnet 2050 (Skog og landskap 2015). Dalsgaard et al. Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirknings-strategier – en litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog ( Skog og landskap 2015). Hans Børli « Vi eier skogene» (Likevel må du leve .1952). Trond Øigarden «Fossekallen – Norges nasjonalfugl. 2014)

CAN:
Concerned Artists Norway (CAN) er et åpent nettverk av kunstnere som adresserer miljø- og klimaspørsmål i en sjangeroverskridende, tverrfaglig retning. Vi ønsker å sette dagsorden gjennom å skape rom for nye fortellinger i samtiden. Vi har sluttet å tro på de narrativ som vår sivilisasjon forteller seg selv. Vi ser at verden er i ferd med å gå inn i en antropocen tid med økologisk kollaps, materielle motsetninger, sosiale og politiske omveltninger. Det berører oss. Som aktører på kunstscenen vil vi at vår kulturelle respons skal reflekterer dette. Allianser, kunst, aktivist, forsker.
http://www.concernedartists.wordpress.com

I 2015 lager de en serie utstillinger i montre på Tøyen T-bane i samarbeid med Sporveien Oslo AS.
SKOG er produsert av CAN ved Liv-K. Nome. Design ved Elin T. Sørensen

Liv og fossen juli pressebilde 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s